Εκδόθηκε η απόφαση έκρισης του project "Γίνομαι Πολίτης" από το ΥΠΠΕΘ.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο με θέμα: Έγκριση υλοποίησης του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο "Γίνομαι Πολίτης".

Έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αρ.Πρωτ.: Φ13.1/177360/Δ2/24-10-2016)