Αστικά Απορρίμματα

Σύντομη περιγραφή:

Οι μαθητές καταγράφουν και αξιολογούν τον όγκο και την κατάσταση των σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες γύρω από τα σχολεία τους. Στη συνέχεια διαμορφώνουν τον ψηφιακό χάρτη της περιοχής, όπου καταγράφουν τα δεδομένα που συνέλεξαν, και καταλήγουν σε συγκεκριμένες επισημάνσεις και προτάσεις προς την τοπική κοινωνία και αυτοδιοίκηση. Το project συνοδεύεται από σχετική ενημέρωση και δραστηριότητες μέσα στις σχολικές αίθουσες, από επισκέψεις σε παλαιότερους χώρους συγκέντρωσης ή σε μονάδες ανακύκλωσης απορριμμάτων, καθώς και από δράσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

 

 

Αναλυτικότερα:

Οι μαθητές κάθε σχολείου μέσω των κινητών τους τηλεφώνων ή της ιστοσελίδας www.gpolitis.gr καταγράφουν την κατάσταση και το όγκο των απορριμμάτων που εκτείνονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη γύρω από το σχολείο τους. Εντοπίζουν τους κάδους, τους καταμετρούν και αξιολογούν μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως η πληρότητά τους, η κατάστασή τους και η επιβάρυνση που ενδεχομένως προκαλείται στη γύρω περιοχή από την οσμή τους ή τα συσσωρευμένα γύρω τους απορρίμματα. Επιπλέον καταγράφονται σημεία στα οποία εντοπίζονται συγκεντρώσεις σκουπιδιών παρόλο που δεν υπάρχουν κάδοι σε κοντινή απόσταση.

Στη συνέχεια, υπό την καθοδήγηση στελεχών του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας, οι μαθητές μεταφέρουν το σύνολο των δεδομένων που συνέλεξαν σε ειδικό διαδραστικό χάρτη της περιοχής τους και καταγράφουν τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τα συμπεράσματά τους με βάση την εμπειρία τους. Με τη βοήθεια της ομάδας εργασίας του «Γίνομαι Πολίτης» τα δεδομένα όλων των σχολείων μεταφέρονται σε έναν ενιαίο διαδραστικό χάρτη, συνοδευόμενα από τις πιο αξιόλογες από τις παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν.

Το σύνολο του υλικού φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.gpolitis.gr και αξιοποιείται για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα των φορέων της αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις και τα συμπεράσματα των μαθητών να αξιοποιηθούν για τη δρομολόγηση αλλαγών και την επίλυση προβλημάτων που θα βελτιώσουν την εικόνα της περιοχής τους, δίνοντάς τους την ικανοποίηση πως συνέβαλαν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Επισημαίνεται πως το project περιλαμβάνει ακόμη ενημερώσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, δραστηριότητες σε συνεργασία με τρίτους φορείς (πχ Οικολογική Κίνηση Δράμας), επισκέψεις στον υπό περιβαλλοντική αποκατάσταση Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δράμας, στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Δράμας, σε ιδιωτικές μονάδες κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων και ανακύκλωσης ελαστικών της ευρύτερης περιοχής κλπ.